Hva er LFSS?

Hjem  /  Nyheter  /  Current Page

Vi er en brukerorganisasjon med fokus på pårørende, brukere og fagpersoner.

LFSS står for ”Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord” og ble etablert i januar 2009. Vårt arbeid og målsetning er å bli et ressurssenter som kan bidra med veiledning, støttestamtaler, pårørendegrupper, undervisning og aktiviteter fokusert på vår målgruppe.

En annen stor oppgave er å drive opplysningsarbeid generelt i samfunnet. Øke bevisstheten, og minske på tabu.

LFSS er i dialog med andre brukerorganisasjoner og politikere. Foreningen er basert på frivillige som bidrar på hver sin måte i fritiden. Det er alt fra IT, faglige rådgivere og hjelpere som på en eller annen måte har gjort en stor innsats, som reklamefilm, logo, og så videre.

Følg oss på Facebook eller www.selvskading.org


Støttespillere