Verdensdagen 2012

Hjem  /  Verdensdagen 2012

Her har vi samlet informasjon om konferansen i 2012.

Slik var programmet:

Torsdag 1. mars

09.15 – 09.45 Registrering

09.45 – 09.50 Åpningstale ved Knut Fagerbakke, varaordfører i Trondheim kommune.

09.50 – 10.45 «Selvskading og negative selvinstruksjoner» ved Svein Øverland, psykologspesialist.

10.45 – 11.30 «Selvskading vs. selvmord» ved Rita Småvik, psykiatrisk sykepleier

11.30 – 12.30 Lunsj

12.30 – 13.30 «Ungdom med reguleringsvansker og selvskading. Hvordan gi god behandling? – kjernepunkter fra dialektisk atferdsterapi» ved Gjertrud Kvalstad, psykologspesialist og DBT-terapeut

13.30 – 13.45 Pause

13.45 – 14.30 «Selvskading – Hva hjelper?» ved Kristin Ribe, forfatter med livserfaring

14.30 – 15.00 Pause, vi møtes i Olavshallen

15.00 – 16.45 Teaterstykke «Sår i sjelen» i Olavshallen.

Foredragsholdere i 2012

Rita Småvik
Rita er psykiatrisk sykepleier med mastergrad i helsevitenskap. Hun arbeider som veileder, og har jobbet på akuttpost i 12 år.
Hun har også to år i C/L-tjenesten, og har jobbet som fagutvikler ved avd. Østmarka i tre år.
1. desember starter hun i ny jobb som seksjonsleder ved akuttavdelingen på BUP.

Gjertrud Kvalstad
Gjertrud er utdannet DBT teraput og teamleder for DBT team ved Bup Lian, der de driver et tilpasset DBT-program for ungdom mellom 12-18 år med selvmordsatferd og selvskadingsproblematikk.
DBT har gjennom flere studier vist seg å være en behandlingsform som gir gode resultater med betydelig bedring i pasienters evne til samarbeid om sitt behandlingsopplegg.

Kristin Ribe
Ribe har hovedfag i nordisk litteratur ved NTNU.
Hun har gitt ut bøkene «Selvskadingens dynamikk», «Forsnakkelser», «Drikke det vannet som ormene har ligget i», «VÅKE (håret jeg gråter i)» og «Syn».
I tillegg har hun skrevet flere artikler og litterære essays.
I 2011 fikk hun bokhandelens hovedstipend for en særlig framstående utgivelse i 2010.

Svein Øverland
Øverland er psykologspesialist med fordypning i barne- og familieterapi. Han har videreutdanning innen vold og risikohåndtering, Aggression Replacement Therapy, EMDR og Dialektisk adferdsterapi.
Øverland arbeider ved Sentral fagenhet for Tvungen omsorg, Brøset, St. Olavs Hospital. I tillegg har han deltids privatpraksis ved Risvollan medisinske senter. Han har skrevet bok om selvskading og har bidratt til tre andre bøker. I tillegg er han fagredaktør for helsebiblioteket.no for temaene selvmord og selvskade.


Støttespillere