Om LFSS

Hjem  /  Om LFSS

Tanken blir til virkelighet

Når man som pårørende over mange år har fulgt tema ”Selvskading og selvmordstanker” gjør man seg noen erfaringer og ikke minst hvordan man blir møtt som pårørende men ikke minst for min datter som var den som trengte hjelpen. Tema er skremmende og tabu til tross for at man i dag lever i et samfunn som er preget av mye informasjonsflyt og åpenhet om alt mulig rart.

Det å møte motstand og veldig lite forståelse for fenomenet ”selvskading” gjør at man som pårørende til tider føler seg veldig frustert og en følelse av at det er vi pårørende som er problemet til problemet som våre barn har. Noe jeg vil poengtere er at vi foreldre gjør så godt vi kan utfra de forutsetninger og erfaringer vi har med oss fra livet. Det er alltid vanskelig å se ting på nært hold det kan gå lang tid før man som pårørende oppdager hva ens barn holder på med, og ikke føl skyld overfor det.

Du er ikke alene om det! Man blir blind ser kanskje etter feil tegn, og feil signaler. Vi pårørende føler oss kanskje ofte ikke sett eller blir ikke hørt. Det er jo tross alt vi som er eksperten over våre barn. Har selv utallige ganger prøvd å få hjelp, støtte og veiledning for min egen situasjon men møtte dessverre stengte dører og ingen som ville være et lyttende øre for meg. Dette vil vi gjøre en forskjell på og ikke minst se oss pårørende som en kompetanse til våre barns beste og bedringsprossess. Så jul 2008 var vi i tankeboksen, hvis jeg ikke fikk den rette hjelpen så var jeg nok ikke alene om dette, og hvor var alle de andre som er og var i lignende situasjoner?

Så januar 2009 ble LFSS – Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord stiftet. Med to meget gode støttespiller i sitt styre, Svein Øverland/Psykologspesialist, og Rigmor Galtung/Vernepleier, egen erfaring, forfatter og stand up komiker.

 

2009

Et år som kort kan sammenfattes med et eneste stort TAKK! Det har vært en ren glede og bygge opp denne organisasjonen fra null til hva den er i dag. Det å møte norsk velvilje på sitt ytterste, og alle godhjertet mennesker, som sendt oss e-post, takket oss når vi vært ute på lanseringstur, og i samtaler vi hatt med pårørende og brukere. Uten dere hadde vi ikke vært der vi er i dag. I dagens så hektiske hverdag har det vært så hyggelig å møte flotte mennesker som har ønsket å gi av sin tid til oss. Alt fra logo, reklamefilm, nettside, …… osv listen kan gjøres lang. Dere har gitt u.t motivasjonen, inspirasjonen og energien til å stå på og snakke de svakes sak når det gjelder vårt tema.

I juni 2009 ble vi invitert til Stortinget ved Laila Dåvøy, der vi blant annet tok opp tidlig intervensjon og ikke ventelister på barn, få ned køene. Vi hadde mange dialogmøter, samarbeidsmøter med andre organisasjoner, jobbet aktivt med lansering av LFSS og dette ved å delta på aktuelle konferanser med informasjonstand. Det var en jobb som var viktig og ikke minst er hyggelig. Møte menneskene som møter våre barn. Nettverksbygging har og var en stor jobb det året, med fagfolk, brukere og pårørende. Vi kan i dag stolt si at vi har mange gode fagfolk som støtter oss, hjelper oss med å få ned rett fakta og komme med innspill.

 

Nåtid

Det skjer nå en masse kreative ting og LFSS er under stendig utvikling. Dette uten at vi foreløpig har noen øknomisk støtte fra offentligheten det jobber vi med hele tiden for å finne en løsning på. Vi har blitt mer fokusert på det som denne foreningen er til for, tilby våre tjenester for pårørende, brukere og fagpersoner. Det har vært pårørendekvelder, og enda mer reiser med informasjonstand for å promotere oss.

Vår første landskonferanse ble avholdt 1 mars som er den inoffisielle ”Verdensdagen mot selvskading” med over 200 deltaker fra hele landet. Vi har vært invitert til Helse-og omsorgsdepartementet, Stortinget og leder for helse-og sosialkomiteen Bent Høie det første med fokus på pårørende ved selvmordstruede og de som har nærstående med selmordstanker, med Bent Høie var det tema selvskading og for dårlig tilbud av behandling som viser seg å ha effekt men ikke satses på. Tema var HÅP utfra LFSS sitt pårørendearbeid som har fått navnet HÅP.

Vi ser nå frem til et nytt spennende år, med fokus på kompetanseheving, brukerkvelder og pårørendekvelder rundt om i landet.

 

Sluttord

LFSS er til for dere, og derfor er og blir alltid deres stemme, innspill, tanker, ris og ros viktige for oss. Vi kan ikke følge med overalt på hva som skjer der dere bor. Så vi er aldri mer enn en e-post, eller telefon unna. Vi ønsker og gjøre folk flest mer oppmerksom på tema, gi pårørende og brukere styrke og mestring i sin egen livssituasjon, og øke kompetansen hos helsepersonell. Vi håper at vår hjemmeside skal bli en godt nettsted der man kan finne relevante og oppdatert informasjon. Vi går oss til langs veien……….

Tusen takk for allt støtte, gode ord, tanker og vennlig ord u.t får på veien. Det betyr uendelig mye for meg som er startmotoren og vil gi noe av det som jeg manglet selv når jeg trengte det som mest.

Takk!

Lena-Maria Haugerud
Daglig leder LFSS


Støttespillere