Om Verdensdagen

Hjem  /  Om Verdensdagen

Verdensdagen mot Selvskading – Fortsatt ser det ut til at Norge er det eneste nordiske land som har tatt denne tradisjonen til sitt hjerte. Vi er utrolig glade for at det har blitt til en god tradisjon. Noe man kan se frem til hvert år, og der man vet at det faglige påfylle for dem som er engasjerte i tema Selvskading og til dem som vil vite mer.

LFSS arrangerer nå sin 4.e nasjonale konferanse og 2013 er det Stavanger som tar over stafettpinnen etter å ha vært nå i Oslo, Bergen og Trondheim. Vi ser frem til å få komme dit, og det har lenge vært etterspurt fra miljøet i Stavanger som jobber med psykisk helse.

Årets tema og foredrag er hentet ut fra den evalueringen som ble gjort i Trondheim tidligere i år. Vi jobber alltid ut fra tilbakemeldinger fra deltakere, så det er dere som deltar som har stor innflytelse i utformingen av våre konferanser.

Det er viktig for oss å høre på dere, og hva dere ønsker for kunnskaper videre i forhold til tema Selvskading. Vårt mål og visjon er at dere skal fortsette å være nysgjerrige, og vil vite mer for å kunne møte alle dem som sliter med denne problematikken på en god og verdig måte.

Så 2013 år tema er som følgende dette stemt av brukere, pårørende og andre via vår facebookside ble:

«Selvskading – Veien ut krever håp og gode relasjoner»

Vi fortsetter der vi sluttet sist. Dette er enda et trinn videre og igjen har vi lagt grunnkunnskapene bak oss og tar et blikk inn i fremtiden. Det vil si at nye behandlingsformer finnes som viser seg ha god effekt for dem som sliter med selvskading, vi prøver å få et større sammenheng til årsaker til selvskading.

Selvskading finnes på så mange forskjellige arena at vi må ta inn lærdom fra det forskjellige bakenforliggende årsakene. Å jobbe tverrfaglig og styrke bruker og pårørendekunnskapen inn i behandlingen vil og være tema denne gangen. Mange stilller oss spørsmål om «hvordan kan jeg ivareta ungdommen som sliter underveis i påvente av å komme til behandling» så vi føler det er dags å ta dette opp som et tema for å eventuelt jobbe videre med det i kommende konferanser.

Samtidig som noen av dere heldig vil kunne få mulighet til å prøve seg på en workshop om hvordan en prosess i musikkterapi kan foregå. Vi håper at disse to dagene vil gi dere en inspirasjon, kunnskap og mot til å møte disse på en like god måte som tidligere men med litt mer i bagasjen etter avsluttet konferanse.

Vi ser frem til å møte dere og ønsker dere hjertelig velkommen!

Alltid ønsker vi å takke noen for uten eksterne bidragsytere kan ikke denne dagen bli til.
Takk til Mona som slengt ut noen forslag til tema, til alle dere som stemte frem om hva vår konferanse så skulle ha for tittel.
Alle dere som ga oss tilbakemeldinger fra årets så fantastiske konferanse uten dere hadde dagene nå ikke blitt til.
Alle som vi har vært i dialog med for å få til et ferdig produkt.
May Rita som vil ta seg an det administrative innfor denne konferansen, og igjen vår kjære Lasse som oppdaterer, lager invitasjoner, og utrolig god å ha når det handler om nettsidene våre, og alt det IT tekniske.
De som støtter oss med å gi oss gode samarbeidsavtaler, og andre samarbeidspartner som fulgt oss siden starten.
Takk til alle som bidrar på en eller annen måte, det er så utrolig verdifullt for oss.


Støttespillere